אירוע שריפה , תקרית אש – אסבסט פריך.

לידיעת הציבור:

גג אסבסט שעבר שריפה, נחשב כאסבסט פריך.

ההתייחסות אליו היא אחרת לחלוטין מאשר טיפול באסבסט צמנט רגיל.

ראשית סיבי האסבסט מתפרקים מלוחות האסבסט שביסודם בנויים 90% צמנט (בטון, מלט ומים) ו 10% סיבי אסבסט אפור.

בזמן שריפה האסבסט נחשף לטמפ' גבוהה ומתפוצץ באש חזקה ולוהטת, בזמן הפיצוץ עפים ומתפזרים להם סיבי האסבסט והם נמצאים בכל חלל המקום.

לכן מקום בו היה קיים גג או כל דבר אחר שהיה בו אסבסט יש צורך בהתייחסות אחרת בקרבה אל המקום לעבודה.

לקוח יקר!

ישנם מספר אלמנטים אותם יש לקחת בחשבון בזמן טיפול באסבסט לאחר שריפה והם:

 1. בחירת מפקח פריך מורשה לעבודה זו.
 2. בחירת קבלן אסבסט צמנט או פריך לביצוע הפירוק.
 3. בחירת מעבדה שתבצע ניטור סביבתי במקום, בזמן העבודה ולאחר העבודה בהתאם להיתר שיתקבל מהחברה לאיכות הסביבה.
 4. אתר פסולת אסבסט שיקלוט את האסבסט להטמנה.

השלבים לביצוע פירוק האסבסט לאחר שריפה / תקרית אש:

 • מפקח אסבסט פריך מבצע יחד עם קבלן פירוק האסבסט סריקה במקום, צילומים, הכנת תוכנית לביצוע ובקשה להיתר.
 • בעל הנכס יקבל טופס בעל הנכס בו ימלא את פרטיו וישלח אותו למפקח להמשך טיפול בקבלת ההיתר מאיכות הסביבה.
 • מפקח פריך יגיש בקשה לקבלת היתר מהוועדה לאיכות הסביבה בירושלים (אבק מזיק).
 • קבלת ההיתר ותנאיו.
 • קבלן האסבסט נכנס לביצוע העבודה על פי התנאים, יפרק ויסלק את האסבסט מהמקום.
 • האסבסט שמפונה ייארז בשקים ייעודים לאסבסט ויוביל ישירות לאתר הפסולת להטמנת האסבסט.
 • מעבדה נכנסת למקום ומבצעת ניטור על פי תנאי ההיתר. (קבלת תוצאות מעבדה).
 • לאחר תוצאות המעבדה (לאחר מס' ימי עבודה) יאושר המקום בתנאי שנמצא נקי ויעמוד בתקנים, מאושר לשחרור נכס ואכלוס מחדש.