מה נדרש על מנת לפרק אסבסט מגג ?

בעל/בעלת נכס שיש בו אסבסט נדרש לפנות לקבלן מוסמך שיש בידו רישיון בתוקף לפרק אסבסט על ידי המשרד לאיכות הסביבה "אבק מזיק ".

בשלב ראשון יש לדעת כמה מ"ר אסבסט נדרש לפרק ?

בשיחה עם הקבלן יש לתת לו פרטים כגון :

כמה מ"ר יש לפרק .

באיזה עיר או מקום בארץ נמצא הנכס .

באיזה גובה הגג או מה שנדרש לפרק מהקרקע .

האם יש חניה קרובה לגג או למה שנדרש לבצע .

האם על הגג או מתחת נעשו פעולות של איטום כגון : יריעות בטומניות ,פוליגג ,מריחת בטון או כל חומר אחר המעכב את הפרוק של האסבסט .

אם נדרש לבצע פרוק עם מנוף האם יש מקום חניה למנוף קרוב לגג האסבסט ?

האם יש כבלי חשמל מתח גבוהה בקרבת הגג שאינו מאפשר עבודה עם מנוף .

שלב שני מתקדמים לבקשה להיתר

לאחר שנסגרה הצעת מחיר .

יש לוודא עם הקבלן שיש לו ביטוח חבות מעבידים של העובדים והעובדים שהוא מעסיק יש בידם רישיונות לעבודה בגובה .

יש לספק לקבלן שתי תמונות של הנכס שבו רואים את האסבסט אותו נדרש לפרק .

.

הקבלן יערוך בקשה להיתר אותה יעביר למשרד לאיכות הסביבה לקבלת היתר להסרת האסבסט .

בזמן שידור הבקשה יעבור באופן אוטומטי ללקוח אישור על הגשת בקשה למשרד לאיכות הסביבה .

לאחר בדיקה של הבקשה במידה והוצגה כיאות הלקוח והקבלן יקבלו היתר .

במידה וההיתר מדבר על עבודה מצומצמת עד 50 מ"ר לא נדרש להמתין עם העבודה .

במידה ומדובר על עבודה שהיא אינה עבודה מצומצמת נדרש להודיע למספר גורמים על העבודה המתוכננת כגון : המשרד לאיכות הסביבה בירושלים ,משטרה ירוקה על פי ההיתר ,ורכז אסבסט סביבתי .

לא ניתן לבצע עבודה ללא הודעה של 72 שעות לפני אלא אם מדובר במפגע אסבסט או תקרית אש .

הקבלן יעביר טופס סטנדרטי למזמין העבודה טופס סטנדרטי שבו מופיע שם הקבלן מס ההיתר מס המפקח שעות העבודה תאריך העבודה וכתויכול בת האתר אותו נדרש מזמין העבודה לתלות בהתאם להוראות של המשרד לאיכות הסביבה .

יש לקחת בחשבון שיכול להיות דרישת מעבדה שזה יהיה במאמר הבא ..