מערומי פסולת מעורבת אסבסט

שברי אסבסט

פינוי אסבסט ממערומי פסולת מעורבת נקראת בשפה המקצועית מפגע או תקרית אסבסט.         

את האסבסט נדרש לפנות על פי היתר לפינוי אסבסט כמפגע אסבסט .

כמובן שההתייחסות לעבודה היא שונה מעבודה של פינוי אסבסט רגילה ואופן הגשת הבקשה חייבת להיות מלווה בפרטיים רבים כיצד ננהג בפינוי .

מערום פסולת בניין בו נמצאים חלקי אסבסט שבורים חייבים לנבור בהם ידנית ולגלות את אותם שברים שבר שבר להוציאם להטמנה באתר פסולת אסבסט.

חברת 'גג הנגב' עוסקת בזאת רבות ונותנת שירותי פינוי מפגעי אסבסט חדשות לבקרים במקומות בהם עוסקים בפיתוח תשתיות של כבישים. אזורים בהם נשפך פסולת בניין שלא במסגרת אתר פסולת אלא במערומים לצידי הדרכים .

בחלק גדול מהמקרים נדרש התערבות של כלים הנדסאים על מנת לפזר את אותם מערומים ולגלות את אותם שברי אסבסט הנמצאים בתוכם ולהוציאם להטמנה מסודרת על ידי קבלן אסבסט בהיתר .

לקוחות יקרים על מנת לקבל הצעת מחיר או ייעוץ ניתן להתקשר אלי לנייד 050-5256711 יעקב

פתרון יינתן לכל עבודה בנפרד.

אין להשליך על כל עבודה את אותם תנאים לעבודה אחרת .

שיתוף המאמר: