• אזבסט
  • אסבסט-פינוי
  • החלפת-גג-אסבסט
  • לוחות-אסבסט
  • פרוק-גג-אסבסט

פינוי אזבסט

כיצד ניתן לבצע פינוי אזבסט ואל מי יש לפנות לשם כך ?

אין זה סוד כי אזבסט הוא חומר מסוכן. אזבסט הוא כינוי לחומרים מינראליים טבעיים סיביים בהרכבים שונים.

מקור האזבסט במחצבות באזורים שונים בעולם. כך למשל, רוב התוצר של אזבסט מקורו בשטחי ברית המועצות לשעבר,

אולם הוא מופק במקומות נוספים בעולם, ובאופן כללי אזבסט נמצא בשימוש בעולם כולו.

עם ההבנה כי אזבסט הוא חומר מסוכן, פועלים בעולם כולו לצמצום השימוש בו, ובכלל זה גם בישראל.

על אזבסט ועל פינוי אזבסט בצורה בטוחה.

סוגי אזבסט שונים

באופן כללי, ניתן לחלק אזבסט לשתי קבוצות שונות: סרפנטינים ואמפיבולים.

הקבוצה הראשונה – סרפנטינים – היא הקבוצה הנפוצה ביותר בעולם של אזבסט. כ-90% מהאזבסט

בעולם הוא מסוג זה והוא מורכב מסיליקאט מימני של מגנזיום. בקבוצה השנייה ניתן למנות

שתי תתי קבוצות: אזבסט כחול, אשר מהווה כ-40% מהאזבסט המצוי בעולם ואזבסט חום -אפור, המהווה 24% מהאזבסט בעולם.

אזבסט הוא חומר עמיד באופן כללי: בפני חומצה, גשם, אש ואפילו עומסים מכאניים;

אזבסט הוא חומר בידוד מעולה, הן בידוד תרמי, בידוד מאש וכיוצא באלו.
הסיכון העיקרי של האזבסט הוא במקרים בהם נוצר אבק אזבסט.

הסכנה היא כי בתוך אבק כזה אנחנו עלולים לנשום גם סיבי אזבסט קטנים,

אשר הם אלה שיכולים להשתקע בריאות ובמקומות שונים ולגרום לסרטן.

להבדיל ממקרים אחרים, האזבסט הוא אחד החומרים היחידים בעולם שהוכחו כמסרטנים לבני אדם.

חוק האזבסט, פינוי אזבסט ואזבסט בעתיד

תכליתו של חוק האזבסט היא לעגן בחוק את התהליך אשר אמור לגמול את ישראל משימוש באזבסט.

תכונותיו של האזבסט שהובאו לעיל, הביא לכך שהוא חומר שהיה בשימוש נרחב בקרב חברות בניין שונות אשר פעלו בישראל.

הפופולאריות של האזבסט הביאה לכך, כי בישראל ישנם מבנים רבים הכוללים אזבסט.

כאמור, החוק קובע את המסגרת לשימוש במוצרי ונגזרות האזבסט במסגרת בנייה ובכלל,

מתוך כוונה ברורה להפסיק את השימוש באזבסט לאורך זמן, עד כדי מיגור השימוש בו לחלוטין.
בנוסף, קובע החוק גם את האופן בו יש לנהוג כדי לבצע פירוק אזבסט וכן פינוי אזבסט ממבנה מסוים.

אדם העוסק בתחום של פינוי האזבסט חייב לבצע את העבודה באופן הבטוח ביותר הן עבור עצמו ועובדים אחרים

העובדים עימו, והן בעבור הסביבה המיידית הנמצאת סביבו, ואשר עלולה להיות חשופה לאבק האזבסט או האזבסט,

באופן המסכן את הקבוצה בכלל. פינוי האזבסט הוא מטלה מורכבת הדורשת תשומת לב מיוחדת.

לא כל אדם עם פטיש יכול לבוא ולפרק אזבסט…

 פינוי האזבסט דורש אזהרת כל הנוכחים והסובבים כך שהכל ידעו להתרחק וכי אין מקום למשחקים באתר אשר יש בו אזבסט.

כדי לבצע עבודות פינוי אזבסט ואחרות יש צורך לקבל רישיון מאת המשרד להגנת הסביבה.

מלבד רישיון מאת המשרד לאיכות הסביבה, על מי שרוצה לבצע פינוי האזבסט לפנות

בבקשה מיוחדת אל המשרד להכנת הסביבה. פניות אלה מבוצעות על ידי האדם המבצע את פינוי האזבסט

אל המשרד לאיכות הסביבה. לאחר קבלת רישיון לעבודות הפינוי, ניתן להתחיל בפינוי האזבסט.

כל העבודות הקשורות באזבסט, ובכלל זה פינוי האזבסט וכו', כרוכות בתשומת לב מיוחדת וקבלת אישורים מיוחדים

מהמשרד לאיכות הסביבה. חקיקה זאת נועדה להגן על החברה מפני פגעי האזבסט.

פינוי אזבסט על פי דרישות החוק והמשרד לאיכות הסביבה נועד להבטיח לנו כי פינוי זה ייעשה באופן

שמסכן פחות ככל הניתן את הסביבה ומי שנמצאים באזור.

פינוי האזבסט הוא תהליך מסוכן ולכן חשוב שייעשה על פי החוק.

 יש לך גג אזבסט התייעץ עם המומחים: 050-5256711