התמחות בסילוק ופינוי צנרת אסבסט

חברת גג הנגב לאורך השנים צברה ניסיון רב בפינוי צנרת אסבסט .

צינורות אסבסט כידוע לאורך השנים שימשו ועדיין משמשים להולכת מים לשתייה ולחקלאות .

צינורות האסבסט שימשו ועדיין משמשים להולכת ממי ביוב ושפכים .

הצינורות בדרך כלל חבויים ושתולים באדמה ברחובות ,באדמות חקלאיות ,תשתיות של כבישים ועוד ..

פרויקטים של סילוק צנרת בדרך כלל נעשים באמצעות מכרזים של מקורות ותאגידי מים וקיבוצים ,

החברה ממפה את השטח בו רוצים להוציא את צנרת האסבסט ולאחר מכן מעבירה לקבלן הביצוע את הפרויקט .

חברת גג הנגב מקדמת את ההליך של ההיתר מול המשרד לאיכות הסביבה בכל הקשור להוצאת האישורים לסילוק האסבסט .

כמו כן חברת גג הנגב בשילוב עם הקבלן הזוכה בפרויקט עוסקת בהוצאת הצנרת מהאדמה באמצעות כלים מכנים כלי צמ"ה .

לקוחות גג הנגב מקבלים שטח נקי מאסבסט הכולל אישורי הטמנה ושחרור נכס מאסבסט .

יש לקחת בחשבון שהוצאת צנרת ללא היתר מהווה עברה פלילית בחובה עשרות ומאות אלפי שקלים קנסות מהמשרד לאיכות הסביבה "אבק מזיק " .

כמו כן אסור לשום גורם למעט קבלן ועובד אחראי שבידו היתר לגעת בצנרת האסבסט .

בתמונות מעלה אנו צופים בעבודה ברחוב ראשי בכפר סבא בא סילקנו 200 מ,א צנרת ביוב ,בשילוב תאגיד פלגי שרון .

עבודות חפירה בוצעו בפרויקט על ידי קבלן צנרת בליווי מפקח עובד אחראי לעבודות אסבסט מעטם חברת גג הנגב .

הוצאת הצנרת בליווי עובדים של גג הנגב ,משם הוצאה הצנרת לאתר הטמנה וקבורה של הצנרת .