פינוי גג אסבסט בנצר סרני

פינוי ופירוק גג אסבסט בקיבוץ נצר סרני

פינוי ופירוק גג אסבסט של מחסן בקיבוץ  נצר סרני

תהליך העבודה :

הלקוח נצר סרני הזמין מאיתנו עבודה של פינוי ופרוק של גג אסבסט .לאחר הגשה של תוכנית עבודה לוועדה של המשרד לאיכות הסביבה קיבלנו היתר לפרק ולפנות את האסבסט. 

72 שעות לאחר הודעה לכל הגורמים על התחלת עבודה הגיע צוות של גג הנגב לבצע את העבודה בפיקוח של עובד אחראי (מפקח אסבסט ).

תחילה סימנו את מקום הפירוק על ידי שילוט וסרטי אזהרה  על מנת שבאזור הפירוק לא ישהו אנשים בקרבת המקום עד לרדיוס של 50 מ' על פי דרישת ההיתר.

שלב הבא התזנו חומר מלכד  על גביי הלוחות שעל גג האסבסט שאותו אנו אמורים לפרק ולפנות על מנת למנוע פיזור סיבי אסבסט באוויר בזמן הפירוק .מיד לאחר מכן התחלנו בפירוק ובפינוי הלוחות והורדתם לתוך שקיים ייעודים לאסבסט. בתום העבודה משאית מנוף אספה ופינתה את האסבסט  לאתר פסולת מורשית פינוי אסבסט  .

בהמשך ההליך על פי ההיתר הגיע בודק אשר תפקידו לבצע דגימות מעבדה אשר מבצעים למעשה בדיקת רמת סיבים שנמצאים באתר ובמבנה לאחר פינוי לוחות האסבסט .מספר ימים לאחר מכן קיבלנו את תוצאות המעבדה שהיו תקינות על פי הערכים של המשרד לאיכות הסביבה וכך הסתיימה לה עוד עבודת פינוי ופירוק אסבסט של חברת גג הנגב.

טופס שחרור נכס ,שטר שקילה של פינוי האסבסט למטמנה בה היא הוטמנה ,ודוח דגימות נמסרו ללקוח שהיה מרוצה מהשירות שניתן לו על ידי גג הנגב בזמן קצר .