פירוק צינור אסבסט מעטפת ליציקת עמודים מבטון 

במסגרת שרות שביצענו ללקוח בנק לאומי באילת נדרשנו להסיר מעטפת

שנעשתה בזמנו מצינור אסבסט לטובת יציקת בטון .

כתוצאה מרעידות אדמה ותזוזה של הבניין התפוצצו מספר צינורות אסבסט

וגרמו למפגע אסבסט בעיר במקום הומה אדם שמגיע בדחיפות למקום .

לנוכח המפגע פנה אלינו נציג בנק לאומי להסרת המפגע ולהלן פרטי המבצע שנערך

לביצוע העבודה ללא עצירת העבודה באזור .

  1. גידור של המפגע סביב לאותם עמודים .
  2. הקמת אוהל אטום מיריעות ניילון עבה שכבה כפולה בה נתבצעו העבודות להסרת האסבסט.
  3. חיבור של שואב אבק עם מסנן HPA העומד בדרישות המשרד לאיכות הסביבה לשאיבת חלקיקי אבק של אסבסט מתוך חלל האוהל לשאיבת האבק בזמן העבודה .
  4. פרוק הצנרת מאסבסט
  5. הוצאת חלקי הצנרת לתוך שק אטום ומיוחד לאסבסט .
  6. פרוק האוהל כאשר זה נסגר ונכנס לתוך שק האסבסט להטמנה .
  7. הובלת האסבסט לאתר הטמנה המורשה לקבורת אסבסט .